Comissió d’Esport

15.12.2018

A la Comissió d’Esport treballem per visibilitzar la contribució de l’esport en la prevenció de les addiccions així com en la recuperació física, psíquica i social de la persona.

Treballem per animar tant a professionals com a afectats/des i a les seves famílies a incorporar l’exercici físic com a eina de suport al seu procés i per trencar l’estigma.

La pràctica d’activitat física de forma regular suposa una millora en la condició física de la persona i aporta a més molts beneficis en l’àmbit psicològic i social, ja que contribueix a la sociabilització i integració.

Alguns dels seus beneficis són:

  • -Augmenta la sensació de benestar i produeix estabilitat emocional.
  • -Augmenta l’autoestima i la seguretat en un mateix.
  • -Millora les relacions socials (treball en equip, empatia, resolució positiva de conflictes…)
  • -Ajuda a prevenir el deteriorament cognitiu, millora la memòria i augmenta la capacitat cerebral.
  • -Disminueix el grau d’agressivitat, ira, ansietat, angoixa i depressió.
  • -Disminueix la sensació de fatiga, dóna més energia i capacitat de treball.
  • -Millora el cicle son-vigília i ajudar a conciliar la son.
  • -És una forma de distracció, diversió i socialització que ajuda a gestionar el temps lliure i d’oci especialment entre els i les adolescents i joves.
  • -L’esport en equip, millora l’autocontrol i resistència a la frustració, així com, la col·laboració amb altres persones per aconseguir un fi comú.

 

Per tant, l’esport és una important eina de prevenció de conductes de risc i una eina terapèutica durant el procés del tractament, reinserció i integració. Les activitats físic-esportives mostren una millora de l’estat físic de les persones usuàries, així com, de l’equilibri personal; en acabar el procés, un gran nombre d’usuaris/es milloren l’organització de l’oci i del temps lliure, incloent en la seva nova vida i rutina activitats esportives que els ajuden a combatre situacions de recaigudes per excés de temps lliure i augmenten la seva motivació personal.

A la FCD organitzem anualment una caminada popular.