Comissió d’Estigma

20.06.2019

A la Comissió d’Estigma de la FCD treballem per erradicar les qualitats negatives i despectives que s’atribueixen a les persones que usen drogues.

En col·laboració amb la Subdirecció General de Drogodependències estem portant a terme un Programa de formació sobre Estigma i Drogues per professionals de la salut de CAS i serveis de Reducció de Danys.
A més, hem posat en funcionament l’Observatori Alerta Estigma i Drogues, un canal d’alerta que permet que professionals i ciutadania puguin alertar quan succeeixen expressions o conductes discriminatòries, ofensives o pròpies d’un prejudici vers les persones consumidores de drogues, per tal de poder garantir els seus drets.
Hem recollit en la següent Infografia les incidències rebudes de juny 2020 a desembre 2021.

A continuació trobareu els enllaços a materials de sensibilització i difusió que hem elaborat en el marc d’aquest projecte:

Document teòric sobre l’estigma

Vídeo Sessió teòrica Estigma i Drogues a càrrec de Josep Rovira (Junta directiva de l’FCD i director de l’àrea de Drogues d’ABD).

Videocàpsules formació Estigma i Drogues   – Aquestes videocàpsules han estat creades per les pròpies persones que consumeixen drogues i que atenem en els nostres serveis. Elles van identificar les situacions estigmatitzants i van fer els guions i interpretació de les diverses situacions.

Pósters (6 versions) i Tríptic de difusió de l’Observatori

 

D’altra banda, també presentem materials per treballar l’Estigma que hem fet des de l’FCD, arrel d’unes sessions que vam realitzar l’any 2019 amb persones professionals i persones usuàries amb metodologia participativa i teatre de l’oprimida. Vam parlar sobre què diem i de què ens diuen, i del llenguatge i actituds estigmatitzants. Fruit d’aquest treball vam produïr els següents materials de manera que puguéssim treballar l’estigma entre les persones usuàries de drogues, les famílies i els equips de professionals dels serveis d’atenció.

Visualitza el VíDEO:

 

GRÀFIC 1  / Versió ENG                                                                                                                                                  

 

GRÀFIC 2 /Versió ENG

 

 

GRÀFIC 3 / Versió ENG

                                                                                                            

 

 

GRÀFIC 4/ Versió ENG

 

GUIA D’ÚS DELS GRÀFICS

Aquesta guia té com a objectiu facilitar propostes per a utilitzar aquests 4 gràfics com a eina de treball. La guia presenta conceptes útils per a professionals dels serveis d’atenció a persones que usen drogues i promou activitats conjuntes amb aquestes persones, les seves famílies i les persones professionals amb la finalitat de reduir l’estigma. Per tant, facilitem propostes de dinàmiques per a treballar diferents conceptes.

D’aquesta manera, es pretén fomentar un tractament adequat envers les persones usuàries de drogues, evitar que es reflecteixin visions equivocades envers aquestes persones i, per tant, millorar-ne la cura de la salut.

Recull de frases estigmatitzants que hem dit o ens han dit. Recull fet a través de dinàmiques participatives entre professionals i persones que usen drogues dels nostres serveis.

 

MÉS RECURSOS SOBRE L’ESTIGMA:

Subdirecció General de Drogodependències:

Altres: