Comissió d’Infància

15.12.2018

Treballem per crear un espai de reflexió sobre la Infància i Adolescència dins de la FCD i incidir en les polítiques públiques sobre drogodependències i addiccions en aquest àmbit. Per aquest motiu hem creat un document de posicionament sobre Polítiques de drogues que prenen en compte l’atenció als infants i adolescents.

Conscients de que la infància i els i les adolescents sempre han estat els/les grans oblidats/des en la intervenció en drogodependències, degut a la manca de programes adaptats o específics i degut a la manca de dades que es disposa sobre aquesta població, estem iniciant un projecte amb la Subdirecció General de Drogues de la Generalitat de Catalunya per tal de conèixer la situació dels fills i les filles menors de les persones usuàries dels serveis de drogues i fer recomanacions adients i aplicables d’estratègies de treball cap a aquesta població.