Entitats

La FCD aglutina 25 entitats sense afany de lucre que actúen en l’àmbit de les drogodependències en el camp de la prevenció, l’atenció i la inserció a Catalunya.

Entre totes despleguen un ampli ventall de serveis, projectes i programes d’atenció orientades a persones amb perfils diversos.

ABD, Associació Benestar i Desenvolupament

ABD, Associació Benestar i Desenvolupament

AEC GRIS, Fundació Privada

AEC GRIS, Fundació Privada

AIDE, Associació d'intervenció en  drogodependències d'Egara

AIDE, Associació d'intervenció en drogodependències d'Egara

Alba, Associació

Alba, Associació

Àmbit Prevenció, Fundació

Àmbit Prevenció, Fundació

APDO, Associació de pacients depenents d'opiacis

APDO, Associació de pacients depenents d'opiacis

ASAUPAM, Associació d'intervenció  comunitària en drogues

ASAUPAM, Associació d'intervenció comunitària en drogues

Associació d'Ajuda als Toxicòmans (AAT)

Associació d'Ajuda als Toxicòmans (AAT)

Ciutat i Valors

Ciutat i Valors

Êthos, Associació per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències

Êthos, Associació per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències

Fundació Esportsalus

Fundació Esportsalus

Fundació privada Centre d'Higiene Mental Les Corts

Fundació privada Centre d'Higiene Mental Les Corts

Fundació Salut i Comunitat

Fundació Salut i Comunitat

PDS, Promoció i desenvolupament social

PDS, Promoció i desenvolupament social

Rauxa, Associació

Rauxa, Associació