Fem Xarxa

La Federació Catalana de Drogodependències està present en diverses plataformes, públiques i privades, des d’on treballa amb l’objectiu de defensar els interessos de totes les entitats que formen part del sector i a les quals representa legítimament. Així mateix, la participació en aquestes xarxes permet que la FCD estigui present a d’altres plataformes d’abast més ampli.

 

Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

 • La Taula del Tercer Sector és una organització de tercer nivell formada per 32 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d'inserció i centres especials de treball.

 • L’objectiu principal de la Taula és donar visibilitat a totes aquelles tasques que realitza el Tercer Sector cap a les persones vulnerables, amb risc d’exclusió social, en contra de les desigualtats socials i per la millora del benestar ciutadà. També representa tot el sector davant l’Administració Pública i la societat.

 • Dintre de la Taula del Tercer Sector la FCD participa a diversos grups de treball:

  • PINCAT, Plataforma d’Infància de Catalunya

  • Grup de Treball de Pobresa/Inclusió

  • Grup de Treball d'Internacionalització

  • Grup de treball d'Habitatge

  • Grup de Treball de Concertació i Contractació Pública de Serveis a les Persones
    

Consulta aquí el mapa d'entitats de la Taula del Tercer Sector i les entitats catalanes d'atenció a les drogodependències.

 

CMEB, Consell Municipal d’Entitats de Barcelona

 • El CMAB és l’interlocutor entre el govern municipal de Barcelona i el teixit associatiu de la ciutat.

 • L’objectiu principal del CMAB és aconseguir que les associacions de Barcelona s’impliquin en part de la governabilitat en polítiques socials ja que l’Administració no se’n pot fer càrrec i més en l’actual conjuntura econòmica.

 • El CMAB aposta per les associacions a causa de la seva experiència en els treballs que engloben l’àmbit social.

 

CAB, Consell d’Associacions de Barcelona

 • El CAB és la plataforma interassociativa de la ciutat de Barcelona per la seva representativitat, legitimitat, capacitat d’interlocució i d’organització del sector associatiu.

 • L’objectiu del CAB és treballar pel desenvolupament del teixit associatiu i dels seus valors. El CAB construeix un espai de participació de les entitats membres, vertebració (territorial/sectorial) i busca el diàleg entre les organitzacions interessades en l’associacionisme.

 • El CAB està al servei de les entitats membres, busca satisfer les necessitats que s’especifiquin en cada moment, millorar la qualitat del serveis i que s’hi federin el màxim d’entitats per treballar de forma conjunta.

 

CMBS, Consell Municipal de Benestar Social

 • El CMBS és l’òrgan consultiu i de participació de l’àmbit de benestar social a la ciutat de Barcelona.

 • L’objectiu del CMBS és promoure una cultura de Benestar Social a la ciutat, validar les línies d’actuació en política social i fomentar la concertació entre els agents implicats.

 • El CMBS té en compte cada àmbit del benestar social però a la vegada treballa per la integració en la planificació de polítiques públiques relacionades amb el benestar social.

 • Dintre del CMBS la FCD participa a:

  • Grup pobresa

  • Grup Salut

  • Grup drogues

CODI ÈTIC

El Codi ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d'assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d'un marge de valors cívics hi estiguin reflectides.

 

 

 

UNAD, Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente

 • La UNAD és una organització no governamental, sense ànim de lucre, que treballa en l’àmbit de les drogodependències i els problemes derivats d’aquestes.

 • Té federades més de 250 entitats en tot l’Estat espanyol.

 • L’objectiu principal és potenciar les organitzacions no governamentals, sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de les drogodependències per promoure la interrelació entre elles i la seva integració per assolir unes directrius conjuntes.

Consulta aquí la guia de recursos de les entitats catalanes membres de la UNAD.

Consulta aquí el mapa de les entitats catalanes membres de la UNAD.

 

RIOD. Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias

Finalment, la FCD també està present a altres plataformes de caire internacional com la RIOD.