Jornades

Introducció a les jornades

 

Un dels objectius de la Federació Catalana de Drogodependències és donar a conèixer què es fa i com al nostre sector, tot informant i promovent la tasca realitzada pels seus membres. Per tal d’aconseguir-ho, les jornades anuals es converteixen en un espai de debat i sensibilització amb la finalitat de generar coneixement, posant en comú les experiències de les entitats membres i de grups representatius de la societat.

 

Les Jornades organitzades per la FCD han tingut com a denominador comú la sensibilització cap a la societat sobre l’ús de drogues legal i il·legals, sobre la seva prevenció i les problemàtiques associades al consum abusiu, sempre tractat des d’una perspectiva comunitària.

 

Al llarg de IX edicions, els temes tractats han estat:

 

I- Societat, Adolescència i Consum de Drogues (2005)

II- Drogues i Comunitat, una responsabilitat compartida (2006)

III- Cocaïna, una droga més en una societat addicta (2007)

IV- Bioètica, Coaching i Mediació (2008)

V- Treballem per uns Barris Dignes: Estratègies, eines i compromisos vers “l’aqui no” (2009)

VI- Construint compromisos enfront “l’aqui no” (2010)

VII- Crisi Econòmica, drogues i cohesió social. El valor dde la XAD: el que no hauríem de posar en risc (2011)

VIII- Afrontant reptes amb la Força de la Innovació (2012)

IX- Front l'abús dels psicofàrmacs, el poder de la comunitat per enfortir i acompanyar les persones (2013)