Portal de Transparència

Informació Institucional

Denominació: Federació Catalana de Drogodependències / Federació Catalana d'Entitats d'Ajuda al Drogodependent
Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya nº 76 de la secció 2ª de la demarcació de Barcelona
Domicili: Quevedo, 2 - Baixos - 08012 Barcelona
CIF: G 59921858