Qui som?

La Federació Catalana d’entitats d’ajuda al Drogodependent (FCD) neix l’any 1985, quan entitats del sector decideixen unir els esforços i coneixements adquirits amb la feina diària d’atenció a les persones amb problemàtiques de drogodependències i llurs familiars. L’objectiu de la unió va ser esdevenir la seva veu, ser l’interlocutor amb les administracions públiques i garantir així una atenció de qualitat i adaptada, treballant conjuntament amb la comunitat, amb co-responsabilitat davant d’aquest fenomen.

La FCD neix just en el context on era ben present el consum problemàtic i estès de l’heroïna arreu del nostre país. En un primigeni Tercer Sector Social, la FCD creix i evoluciona paral·lelament a la implantació de les polítiques socials impulsades des de l’administració pública, hi participa activament en el disseny de les respostes necessàries en cada moment, adaptant-se als canvis en el consum i en el perfil de les persones afectades per aquesta problemàtica.

La FCD pretén donar suport, informar, aglutinar, coordinar i ser la veu representant del sector de les drogodependències, donant a totes les entitats federades el suport necessari per a què aquestes puguin acomplir amb els seus objectius. La visió de les drogodependències des d’un punt de vista biopsico- social fa que la FCD tingui també una responsabilitat cap a la societat en el seu conjunt, exercint d’aquesta manera accions d’informació i sensibilització, promovent i fomentant nous valors socials.