VI Jornada

Construint compromisos enfront “l’aquí no”

Objectiu
L’objectiu de la Jornada és aprofundir i consensuar una proposta de compromisos, orientacions i criteris per tal d’arribar a un tractament responsable, consensuat i coordinat per a la gestió de conflictes “d’aquí no”.

 • Presentar la proposta de orientacions, criteris i compromisos per a gestionar conflictes “d’aquí no”.
 • Contrastar i validar el document base amb:
  • responsables de l’àmbit polític,
  • els mitjans de comunicació,
  • la ciutadania organitzada (moviment associatiu) (associacions de veïns, entitats del tercer sector, etc.)
  • els/ les professionals de serveis tècnics i socials (col·legis professionals, etc.)
 • Recollir esmenes i aportacions al document.
 • Continuar un procés de treball que culminarà amb un document de compromisos que es pactarà amb els agents que participen o tenen incidència en la gestió d’aquests conflictes.

 

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 20-22 Barcelona)

Dia: 2 de desembre de 2010

DocumentsDocument treball jornades 2010

Enllaçoswww.aquibarrisinclusius.com