Què fem a FCD

No et perdis les nostres activitats

La perspectiva de gènere en l’àmbit de les adiccions

DATA
La Comissió de Gènere de la FCD i la Subdirecció General de Drogues de la Generalitat de Catalunya hem portat a terme durant l’any 2018 una recerca sobre el grau d’aplicació de la perspectiva de gènere a les entitats de la FCD, que ha inclòs la creació d’un instrument de diagnòstic de la situació actual.

En el procés de disseny i validació de l’instrument, es va realitzar el dia 13 de febrer de 2018 un Focus Group amb 8 persones expertes en matèria de drogues i gènere. Es van plantejar temes com: què significa treballar des de la PdG establint un marc comú, quins paràmetres específics en PdG cal tenir en compte en el disseny de les intervencions, quins indicadors s’han de tenir en compte per avaluar la introducció de la PdG en un servei concret… A partir d’aquí, i de l’anàlisi de la literatura sobre aquesta temàtica, es va crear l’instrument de recerca.

 

En breu podreu descarregar-vos l’informe de resultats en aquesta pàgina.