Qui som FCD

A la Federació Catalana de Drogodependències (FCD) treballem en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions influint en les polítiques públiques perquè beneficiïn a les persones consumidores i/o addictes, les seves famílies i a la societat en general.

El nostre objectiu fonamental és facilitar un espai d’intercanvi i suport a les entitats que treballen en l’àmbit de les drogodependències, i representar-les de forma col·lectiva davant la societat i les administracions, promovent solucions i alternatives a les problemàtiques que generen les drogodependències en les persones i en la pròpia societat. 

Liderem estratègies d’intervenció en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions, sent referents davant l’administració pública, el tercer sector i la societat.

COMPROMÍS

La FCD assumeix una obligació contreta amb la societat, amb la persona afectada, amb els seus familiars, amb les entitats que s’involucren, amb els i les professionals que intervenen i amb les administracions competents, per a respondre conjuntament davant les dificultats vitals que les drogodependències comporten.

PARTICIPACIÓ

La FCD es veu com a part d’un tot més extens. És compartint objectius i mantenint una presència activa, complementària, co-responsable i propositiva, com pretén influenciar, escoltar i fer-se escoltar.

COHERÈNCIA

La FCD és independent d’ancoratges confessionals, ideològics o corporativistes. Des de la consistència del seu pensar, fer i dir, fa la seva aportació específica adaptant-se a les necessitats i sense cedir als tòpics ni als estereotips limitants.

INCLUSIÓ

Fomentem una societat que incorpori la realitat complexa i plural, amb totes les seves persones protagonistes.

Fem Xarxa

La FCD està present en diverses plataformes, públiques i privades, des d’on treballa amb l’objectiu de defensar els interessos de totes les entitats que formen part del sector i a les quals representa legítimament. Així mateix, la participació en aquestes xarxes permet que la FCD estigui present a d’altres plataformes d’abast més ampli.

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer Sector és una organització de tercer nivell formada per 32 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball.

UNAD

La UNAD és una organització no governamental d’àmbit estatal, sense ànim de lucre, que treballa en l’àmbit de les drogodependències i els problemes derivats d’aquestes. Té federades més de 250 entitats en tot l’Estat espanyol.

 

CAB, Consell d’Associacions de Barcelona

El CAB és la plataforma inter-associativa de la ciutat de Barcelona per la seva representativitat, legitimitat, capacitat d’interlocució i d’organització del sector associatiu.

 

CMBS, Consell Municipal de Benestar Social

El CMBS és l’òrgan consultiu i de participació de l’àmbit de benestar social a la ciutat de Barcelona.

Codi Ètic

El Codi ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides.

 

Portal de Transparència

Informació institucional

Denominació
Federació Catalana de Drogodependències / Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent

Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
nº 76 de la secció 2ª de la demarcació de Barcelona

Domicili
Quevedo, 2 – Baixos – 08012 Barcelona

CIF  
G59921858

 

Pla estratègic 2015-2019

Memòria d’activitats 2018

Balanç econòmic 2018

Posicionament

Considerem que les polítiques de drogues, enteses com el conjunt de lleis i programes referits a la matèria de drogues, han d’estar basades en els drets humans i en l’evidència científica i ser avaluades amb rigor pel que fa als beneficis que reporten i els costos econòmics, socials i personals que comporten.

És per això que entenem que les polítiques de drogues s’han de basar en la salut pública i el respecte als drets humans.